PTTK oddział Wałbrzych

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 2016 – regulamin

konkurs-krasomowczy-2016

ORGANIZATORZY:

Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu- Rada ds. Dzieci i Młodzieży;

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

Celem Konkursu Krasomówczego jest przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego
i logicznego formułowania  myśli.

Celem konkursu jest również rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży, zachęcenie jej do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku, do wyszukiwania ciekawych tematów, a następnie prezentowania ich w Konkursie.

TEMATYKA:

Tematyka jest dowolna, powinna jednak być związana z turystyką
i krajoznawstwem. Sugerujemy prezentację walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć, sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

TERMIN , MIEJSCE  I  PRZEBIEG  KONKURSU:

         Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniu 22 października 2016 r. w godz. 10.00.-14.00. (sobota)
w Wałbrzychu- Park Sobieskiego, w schronisku PTTK „Harcówka”. W popisach krasomówczych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych  każdy uczeń otrzymuje
do swojej dyspozycji 5 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego
i zgłoszonego tematu. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sek. O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie.

Do finału zakwalifikowanych zostanie od trzech do  pięciu najlepszych uczestników eliminacji z każdej kategorii na podstawie werdyktu Jury.
W przesłuchaniach finałowych uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymują 3 minuty na zaprezentowanie bez wcześniejszego przygotowania wylosowanego tematu, nawiązującego do walorów turystyczno-krajoznawczych Dolnego Śląska. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund.
O kolejności wystąpienia uczestnika oraz o przedstawianym temacie zadecyduje losowanie. Suma punktów zdobytych w przesłuchaniach 5 i 3 minutowych zdecyduje o zajęciu miejsca w konkursie. Uwaga! Komisja konkursowa może
z uzasadnionych przyczyn nie przeprowadzać przesłuchań finałowych. Wtedy
o kolejności zajętych miejsc w konkursie decyduje liczba punktów zdobytych
w przesłuchaniach eliminacyjnych.

         W popisach krasomówczych dla szkół ponadgimnazjalnych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 10 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego i zgłoszonego tematu. Do finału zakwalifikowanych zostanie pięciu najlepszych uczestników eliminacji na podstawie werdyktu Jury. W przesłuchaniach finałowych uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymują 3 minuty
na zaprezentowanie bez wcześniejszego przygotowania wylosowanego tematu, nawiązującego do walorów krajoznawczych Dolnego Śląska. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund.
O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie. Suma punktów zdobytych
w przesłuchaniach 10 i 3 minutowych zdecyduje o zajęciu miejsca w konkursie.

Uwaga! Komisja konkursowa może z uzasadnionych przyczyn nie przeprowadzać przesłuchań finałowych. Wtedy o kolejności zajętych miejsc w konkursie decyduje liczba punktów zdobytych w przesłuchaniach eliminacyjnych.

Dwóch najlepszych krasomówców z kategorii szkół podstawowych
i gimnazjalnych uczestniczy w finale ogólnopolskim w Legnicy, zaś z kategorii szkół ponadgimnazjalnych w finale ogólnopolskim na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

Należy pamiętać, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski
i prezentowanie wyuczonych na pamięć tematów nie będzie mile widziane. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, prezentowane barwną i piękną polszczyzną.

KRYTERIA OCEN:

Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę:

  • zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
  • konstrukcję wypowiedzi,
  • ogólną prezentację tematu,
  • sugestywność wypowiedzi,
  • jasność i logiczność formułowanych myśli,
  • płynność oraz poprawność wyrażania się,
  • bogactwo języka i jego barwność,
  • dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,
  • kontakt ze słuchaczami;

NAGRODY:

Dyplomy za udział otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu

Dyplomy za miejsca I-III

Nagrody rzeczowe za miejsca I-III oraz wyróżnienia

Podziękowania i upominki dla opiekunów za przygotowanie uczniów do konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkoła na etap wojewódzki może zgłosić
w każdej z kategorii maksymalnie 2 uczniów. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie (pocztą, faksem lub pocztą mailową) w terminie do dnia 17 października  2016 roku na adres: Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”,
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych

Uczestnicy,  ich opiekunowie (na zasadzie 1 uczestnik plus 1 opiekun) oraz pozostali uczestnicy imprezy (dodatkowi opiekunowie, rodzice, osoby towarzyszące) otrzymują poczęstunek, pamiątkową odznakę, dyplom, zaś laureaci nagrody rzeczowe. Udział każdego uczestnika i jego opiekuna jest bezpłatny. Uczestnictwo dodatkowych osób w imprezie jest odpłatne i wynosi 15 zł. od osoby. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu konkursu. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (74)84-240-52.

Na stronie internetowej www.pttk.pl  → http://www.mlodziez.pttk.pl/z-wami/do-pobrania/file/27– zamieszczony jest regulamin finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wiceprezes ds. turystyki młodzieżowej  PTTK Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej”

(-) Artur Ciempa

Impreza dofinansowana ze środków budżetu Gminy Wałbrzych

Druki do pobrania:

Regulamin Konkursu Krasomówczego – wersja PDF do wydruku >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close