-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tu jesteś: Koła

Prezesi

 

Maria Burzyńska – Przewodnicząca
Jan Niewczas – za-ca przewodniczącej
Barbara Suszko – sekretarz

Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych
przy Oddziale PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu


Tradycje przewodnickie w powojennej historii turystyki wałbrzyskiej , są ściśle związane z kształtowaniem się  organizacji  Wałbrzyskiego Oddziału, początkowo PTT a od roku 1950 PTTK.  Nieliczni wówczas działacze turystyczni, zgrupowani przy Oddziale PTTK, próbowali utworzyć grupę sympatyków przewodnictwa a jednocześnie  wybrać kandydatów na przyszłych przewodników.  Już w roku 1951 przeprowadzono pierwszy kurs przewodnicki wśród młodzieży szkolnej  ale  nie  przyniósł  on  oczekiwanych wyników.    Turystyka na Ziemiach Odzyskanych  zaczyna   ogarniać  coraz   większe   grono   miłośników   i wzrasta zainteresowanie fachową obsługą przewodnicką wycieczek turystycznych. W latach 1955/56, powstają pierwsze zręby struktury Koła Przewodnickiego przy Oddziale PTTK. Koło to w roku  1962 liczy już 19 członków a pierwszym przewodniczącym zostaje Andrzej Pankowski.  Od roku 1963 na kursach rozpoczyna się kształcenie przyszłych przewodników . Efektem  tego  powstaje  Koło Przewodników Sudeckich i Koło Przewodników Terenowych. Stanisław Ządek prowadzi Koło Przewodników Sudeckich, natomiast Kołem Przewodników Terenowych  kieruje Wojciech Solecki. Wspomaga ich fachowa grupa przewodników jak: Zygmunt Jodłowski, Wacław Sadowski, Krystyna Jarecka, Stanisław Węglowski, Henryk Boratyński, Adam Osiewacz i inni. W roku 1972 następuje połączenie oddziałowych  kół przewodnickich  w jedno Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych. Prezesami Koła   w kolejnych latach są przewodnicy:  Bartłomiej Ranowicz, Wojciech Solecki, Jerzy Borucki, Stefan Okoniewski i znowu Wojciech Solecki, następnie Janusz Prociński a obecnie Halina Jasionowska. Dzisiejsze Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych  przy Oddziale PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”, posiada dobrze przygotowaną kadrę przewodnicką  z których usług korzysta  szerokie  grono  klientów,  ceniąc sobie fachowość, rzetelność i  doskonałą operatywność. Efekty te uzyskuje się sukcesywnymi szkoleniami, samokształceniem i doświadczeniem instruktorów przewodnickich   których   Koło  posiada  już bardzo wielu.  Zgrupowani w  Kole przewodnicy,   świadczą    indywidualnie  usługi     przewodnickie w myśl zasad określonych  ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych.(Dz.U. nr 133 poz. 884) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem   Prezesa Rady Ministrów  z  dnia  26  marca 1999 –  w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. nr 31 poz. 301). Kontakt z przewodnikami  można nawiązać drogą telefoniczną  lub @ mailową na załączonej liście imiennej kadry przewodnickiej. Raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek po 14-tym, o godzinie 16:30   odbywają się zebrania Koła przewodnickiego, na które zaprasza się również  sympatyków. Obecnie spotkania odbywają się w Rynku w Bibliotece pod Atlantami (w sali konferencyjnej lub  Galerii głównej).


Ewidencja przewodników sudeckich i terenowych Oddziału PTTK „ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ” >>>

Terminarz szkoleń i imprez  w 2018 roku >>>

Władze koła:

Halina Jasionowska – Przewodnicząca
Renata Jaworska – sekretarz
Danuta Koszut – skarbnik
Bogda Janus – członek
Marek Stankiewicz – członek

 

 

Władze koła

 

Artur Ciempa – opiekun

Władze koła

 

Natalia Urbatzka – opiekun

Zawsze w niedzielę nie ma nas w domu. Wędrówki Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców.
Tradycja niedzielnych wypoczynków jest długa i bogata, dobiega już prawie 30 lat. Akcja cotygodniowych wędrówek pod nazwą : „W niedziele nie ma nas w domu” – zapoczątkowana w 1972 r przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Miejskiej Rady Narodowej w Wałbrzychu, a realizowana w latach 70 i 80 -tych przez przewodników górskich zrzeszonych w Kole Przewodników Sudeckich PTTK trwa do dnia dzisiejszego. Przetrwała ona zmiany ustawowe lat 90 – tych, pomimo zaprzestania dotowania obsługi przewodnickiej. Dzięki grupie zapaleńców, długoletnich działaczy oddziału PTTK powołany w 1994 r Klub Weteranów Turystyki – obecnie Wałbrzyski Klub Wędrowców – przy Oddziale PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” z powodzeniem organizuje piesze wycieczki przez wszystkie niedziele całego roku. Jeśli jesteś ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków, masz dorosłego opiekuna gdy jesteś nieletni, trochę chęci, dobre buty i odrobinę humoru – czekajmy na Ciebie!
Poznasz nowych znajomych, ciekawe miejsca naszego regionu, przyrodę i dzieje Sudetów Polskich i Czeskich, a przede wszystkim smak przygody w plenerze. Na miejscu zbiórki zawsze będzie na Ciebie czekał dyżurny przewodnik klubowy, któremu możesz z powodzeniem zaufać. Z programem wycieczek możesz zapoznać się w biurze Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” przy ul. M. Konopnickiej 19 wejście od ul. Lewartowskiego, telefoniczne pod nr (074) 842-40-52, na łamach tygodnika „Nowa Wałbrzyska”, a także na niniejszych stronach internetowych, zaś podczas wycieczek otrzymasz ich wykaz do ręki. A więc do zobaczenia na szlaku.

 

Władze koła

 

Zarząd Klubu:
Maria Grelewicz – Prezes
Dorota Witkowska – za-ca prezesa
Andrzej Pietrzak – za-ca prezesa
Jadwiga Łozińska – sekretarz
Bożena Kamrowska – skarbnik
Kinas Krzysztof – członek
Stanisław Tomkowiak – członek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close