PTTK oddział Wałbrzych

Schronisko PTTK Samotnia – informacja

W związku ze spontanicznie podjętą akcją pod hasłem „Ratujmy Samotnię” niezbędne jest przedstawienie wszystkim zainteresowanym istotnych informacji, dotyczących Samotni i działalności Towarzystwa w zakresie prowadzenia schronisk turystycznych, co niniejszym czynimy.
Od kilkunastu lat, jako Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ratujemy i modernizujemy nie tylko Samotnię, ale generalnie schroniska górskie. Są one dla PTTK, podobnie jak znakowane szlaki turystyczne, ogromnie ważne.  Pełnią bardzo ważną rolę w udostępnianiu gór, bezpieczeństwie wędrowania oraz tak istotnej dla ochrony przyrody gór – sanitacji szlaków. W polskim systemie podatkowym schroniska górskie i stanice wodne traktowane są na takich samych zasadach jak np. komfortowe hotele sieciowe. Niestety w schroniskach wyższe są też ceny niż w gospodarstwach agroturystycznych, które generalnie płacą tylko podatek rolny, zwolnione są z regulowania podatku dochodowego od działalności noclegowej i żywieniowej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ani prowadzący jego schroniska dzierżawcy – nie.
Staramy się jednak, aby schroniska funkcjonowały, wiele z nich znajduje się na terenie parków narodowych obejmujących najwartościowsze przyrodniczo i turystycznie części gór. Aby spełniać wymogi ochrony, za czym jako PTTK jesteśmy jeszcze od czasu naszych poprzedników, musimy spełniać standardy parków w zakresie:
– poboru – ujęcia wody,
– zrzutu ścieków (oczyszczalnie oraz kolektory do zrzutów),
– ochrony powietrza,
– dojazdów związanych z zaopatrzeniem,
– wywozu i utylizacji śmieci, w tym tych, które turyści, aby nie zanieczyszczać parków i wiodących po nich szlaków, pozostawiają w schroniskach.

Aby schroniska mogły w ogóle funkcjonować, muszą spełniać wymogi wprowadzane m.in. przez dyrekcje parków. Na terenie Sudetów dotyczy to 9 obiektów (na wszystkich 19 zarządzanych przez Spółkę Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK). Tylko w ostatnim dziesięcioleciu, w ramach realizacji ”sudeckiej” uchwały Zarządu Głównego PTTK, zrealizowano lub realizuje się następujące inwestycje:
– lata 2003 – 2005 modernizacja schroniska Na Szczelińcu w Parku Narodowym Gór Stołowych – wartość inwestycji 960 000 zł,
– lata 2005 – 2006 termomodernizacja schroniska Strzecha Akademicka w Karkonoskim Parku Narodowym – wartość inwestycji 1 220 000 zł,
– lata 2007 – 2009 termomodernizacja schroniska Samotnia w Karkonoskim Parku Narodowym – wartość inwestycji 1 415 000 zł,
– lata 2010 – 2014 termomodernizacja schroniska na Hali Szrenickiej w Karkonoskim Parku Narodowym – wartość inwestycji 3 060 000 zł.

Polegały one przede wszystkim na:
– termoizolacji obiektu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
– w części obiektów (na Szczelińcu i Samotni) wymianie pokrycia dachów z obróbkami,
– wymianie instalacji centralnego ogrzewania i budowie systemów skojarzonych ogrzewania, tj. kotły ekologiczne i kolektory słoneczne,
– wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej i zimnej,
– w części obiektów wymianie instalacji elektrycznej.

W tym samym okresie wykonano również następujące inwestycje:
– 2003 – Samotnia, oczyszczalnia ścieków – wartość 200 000 zł,
– 2003 – Odrodzenie, oczyszczalnia ścieków – wartość ok. 200 000 zł,
– 2005 – Strzecha Akademicka, Samotnia kolektor ścieków oczyszczonych – wartość ok. 700 000 zł,
– 2011 – ujęcie wody Samotnia – wartość ok. 100 000 zł.

Zrealizowano również szereg pomniejszych, jak: remont oczyszczalni dla Hali Szrenickiej, odbudowa muru oporowego – Strzecha Akademicka, wymiana części stolarki oraz kotła w schronisku Odrodzenie, remont schroniska Kochanówka wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie przygotowywana jest inwestycja „Termomodernizacja schroniska Pod Łabskim Szczytem”, także w Karkonoskim Parku Narodowym o wartości ok. 1 200 000 zł, gdzie uzyskano już pozwolenie na budowę.
Poza terenem sudeckich parków narodowych wykonano lub kończy się wykonanie następujących inwestycji:
– termomodernizacja schroniska Perła Zachodu w Siedlęcinie – wartość inwestycji ok.  1 000 000 zł,
– modernizacja schroniska Szwajcarka w Karpnikach – wartość ok. 300 000 zł,
– termomodernizacja schroniska Na Śnieżniku – wartość ok. 700 000 zł (zakończenie sierpień 2013).

Uważamy, że nie zmarnowaliśmy żadnej szansy ubiegania się na te cele o środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskiwaliśmy w drodze konkursów dofinansowania w wysokości ok. 50% tzw. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że większość środków musiało zapewnić PTTK.
Oprócz obowiązków wynikających z faktu położenia schronisk na terenach cennych przyrodniczo, z parkami narodowymi na czele, wypełnialiśmy wszystkie wymagania wynikające z ustawy o usługach turystycznych i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. Wymagały one nawet w najstarszych schroniskach – spełnienia wszystkich wymogów przeciwpożarowych, dotyczących m.in. drzwi przeciwpożarowych, długości dróg ewakuacyjnych oraz zapewnienia niepalnych okładzin.
Oprócz spełnienia wymogów związanych z ochroną przyrody oraz funkcjonowania schronisk, jako obiektów noclegowych, zapewniliśmy realizację ważnych spraw dla turystów. We wszystkich schroniskach PTTK obowiązuje „Regulamin schroniska” ustalony przez Zarząd Główny PTTK, przewidujący zapewnienie:
– noclegów w warunkach turystycznych,
– prostych posiłków i ciepłych napojów,
– wrzątku do naczyń własnych turysty bezpłatnie lub w cenie nieprzekraczającej kosztów,
– ciepłej wody do mycia,
– nieodpłatne korzystanie z kuchni turystycznej – pomieszczenia umożliwiającego przygotowanie posiłku we własnym zakresie także przy użyciu kuchenki turystycznej,
– spożywanie w jadalni posiłków przygotowanych we własnym zakresie,
– wykorzystanie jadalni w charakterze świetlicy poza okresem wydawania posiłków,
– korzystanie z apteczki wyposażonej w środki pierwszej pomocy,
– nocującym w schronisku możliwości przechowania ekwipunku oraz suszenia odzieży i obuwia, a także naprawy sprzętu turystycznego we własnym zakresie,
– tym, którzy nie mają możliwości bezpiecznego dotarcia do innego schroniska, stacji kolejowej, miejscowości, a także ze względu na zjawiska atmosferyczne, itp. udzielenie schronienia i jednego noclegu – nawet, jeżeli wszystkie miejsca noclegowe są zajęte – w warunkach zastępczych.

Spełnianie tych wymogów spoczywa na dzierżawcach prowadzących obiekt. Przyjęcie regulaminu do stosowania jest warunkiem bezwzględnym do przekazania obiektu w dzierżawę.
Co się zaś tyczy „Samotni”, to zapewne wszyscy lubimy to schronisko, które jest jednym z najstarszych w Polsce. Są dane świadczące o tym, że już w drugiej połowie XVII w. człowiek docierał w rejon Małego Stawu. Pierwsze wzmianki o domku nad Małym Stawem pochodzą z 1670 r. Miała to być siedziba strażnika stawu w dobrach Schaffgotschów. Pod koniec XIX w postawiono nowy obiekt, bliżej stawu. Charakterystyczna jest wieżyczka, na której znajduje się sygnaturka ogłaszająca alarm w górach. Stylowo urządzone wnętrze stwarza swoisty, niezapomniany urok zwłaszcza w zimowe wieczory. Malownicze położenie i niebanalna architektura stanowią wdzięczny temat malarski i fotograficzny. Usytuowane na wysokości 1195 m n.p.m. nad Małym Stawem (12 m powyżej lustra wody) na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego z dojściem do Karpacza żółtym i niebieskim szlakiem, ułatwia uprawianie górskiej turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, oferuje możliwość noclegów i wyżywienia. Z racji swego położenia (Karkonoski Park Narodowy) oraz historyczności obiektu, w latach 2003 – 2009 zrealizowano w „Samotni” prace na sumę ponad 2 500 000 zł. Ze środków województwa dolnośląskiego w roku 2007 uzyskano kwotę 150 000 zł na modernizację dachu. Zrealizowany przez nas program objął w zakresie samego budynku schroniska:
– wymianę pokrycia dachu,
– termomodernizację obiektu z wymianą stolarki okiennej,

– budowę skojarzonego systemu centralnego ogrzewania z kotłem opalanym drewnem ekologicznym oraz 2 kotłów elektrycznych i kolektory słoneczne, a w zakresie wymogów ekologicznych:

– budowę oczyszczalni ścieków,
– budowę kolektora ścieków oczyszczanych,
– budowę składu biomasy,
– budowę nowego ujęcia wody.

Z raportu przedstawionego przez Spółkę Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Zarządowi Głównemu PTTK, który obradował w czerwcu 2012 r. w pobliskiej „Strzesze Akademickiej” wynikało, że konieczna jest realizacja programu obejmującego remont toalet i dostosowanie do zwiększonych wymogów w zakresie odpowiadającym prowadzeniu usług hotelarskich, renowację sali bufetowej, modernizację w obiekcie instalacji elektrycznej, modernizacje pokoi, wymianę podłóg na werandach, remont powierzchni dachu nad garażem. Ponieważ we wrześniu br. kończy się umowa o prowadzenie schroniska przez aktualnego dzierżawcę w ogłoszonym konkursie ujęto te sprawy, jako zadanie własne dzierżawcy, oczekując też na propozycje większych kwot czynszów wynikających z jednej strony z konieczności amortyzacji ponoszonych nakładów (w tym na inwestycje ekologiczne), a z drugiej strony – do dalszej realizacji ratowania sudeckich schronisk. Takie warunki Spółka przedstawiła w konkursie, zastrzegając sobie jednocześnie możliwość jego odwołania bez podania przyczyn.

Aby w schronisku panowała jak najlepsza atmosfera, ono po prostu musi istnieć w sensie materialnym. Zaniechanie podjęcia prac opisanych w warunkach konkursu może spowodować, że byt obiektu będzie zagrożony. Stąd wspólnie z uczestnikami akcji mamy pragnienie, aby Samotnia była piękna i ciałem i duchem. Uważamy jednak, że osoby chcące w schronisku prowadzić działalność gospodarczą, muszą się czuć odpowiedzialne za obydwa aspekty sprawy. Schronisko niewątpliwie wymaga poniesienia odpowiednich nakładów do zrealizowania w ciągu najbliższych lat niezbędnych prac.

wg.  http://www.pttk.pl/pttk/index.php?co=samotnia#

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close