PTTK oddział Wałbrzych

REGULAMIN

60. ZLOTU TURYSTÓW

NA WIELKIEJ SOWIE 2023

24 Września 2023 ROKU

I. Organizatorzy:

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu , Komisja Turystyki Górskiej

Komandor Zlotu Stanisław Junak

Z-ca Komandora Jacek Pielich

Członek Kazimierz Szymela

Członek Jan Niewczas

Członek Bogna Janus

II. Cel imprezy:

• Popularyzacja i promocja turystyki aktywnej,

• Promocja regionu Wałbrzyskiego i Gór Sowich oraz ich walorów krajobrazowych, turystycznych, historycznych i przyrodniczych

• Popularyzacja spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz ukazania gór, jako przykładu form

pożytecznego i edukacyjnego rodzaju aktywności ruchowej,

• Obchody Światowego Dnia Turystyki.

III. Zapisy i uczestnictwo

W Zlocie mogą wziąć udział wszyscy chętni turyści indywidualni , którzy do dnia 20 Września 2023 roku opłacą wpisowe w wysokości:

• – 20,00 zł Członkowie PTTK , Seniorzy

• – 30.00 zł pozostali uczestnicy

– 5.00 zł Młodzież ,

w ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają okolicznościową odznakę Zlotu , opiekę przewodników oraz poczęstunek przy Schronisku Orzeł .

Zapisy oraz wpłaty na Zlot należy dokonywać w biurze :

Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej

w Wałbrzychu przy ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych, tel.: 74 666 6068 , 530862663

uczestnictwo zgłosić można również pocztą mailową: biuro@pttk.walbrzych.pl (z dołączonym oświadczeniem o akceptacji i zapoznaniu się z regulaminem imprezy oraz dowodem wpłaty)

Wpłaty:

nr konta: 22 1090 2271 0000 0005 8400 0507

z dopiskiem Zlot na Wielkiej Sowie

• Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką osoby dorosłej,

• Na karcie zgłoszenia należy podać oprócz swojego imienia i nazwiska również PESEL oraz adres zamieszkania,

• Uczestnicy rajdu powinni być zaopatrzeni we właściwy ubiór do turystyki górskiej, odpowiednie wyposażenie turystyczne, oraz apteczkę pierwszej pomocy,

• Uczestnicy mają obowiązek zgłosić organizatorowi przed rozpoczęciem imprezy na szczycie Wielkiej Sowy o przebyty chorobach , które mogą mieć wpływ na stan zdrowia uczestników .

• Uczestnictwo w Zlocie i wpisanie się na listę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu,

• Uczestnicy Zlotu nie będący członkami PTTK i nie posiadający aktualnie opłaconej składki winni być

ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Członkowie PTTK z opłaconą

składką za rok bieżący są ubezpieczeni,

• Wszyscy uczestnicy Zlotu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i winni być świadomi trudności tras górskich oraz swoich umiejętności i sił,

• Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

• Zarówno organizator jak i uczestnicy Zlotu podczas trwania imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy o Usługach Turystycznych jak i przepisów i regulaminów miejsc, w których odbywa się Zlot (regulaminy odwiedzanych obiektów, Przepisy Ruchu Drogowego w miejscach, w których obowiązują itp.) .

• Integralną częścią Regulaminu jest Program Zlotu,

• W przypadku zauważenia nieprawidłowości podczas trwania imprezy oraz ewidentnego łamania regulaminu należy niezwłocznie poinformować Komandora Zlotu lub przedstawiciela Organizatora

  1. Czas, miejsce, program oraz trasy Zlotu.
  • Zlot Turystów na szczycie Wielkiej Sowie odbędzie się 24 września 2023 (niedziela) w godzinach 09.00-16.00.

– Każdy turysta na miejsce Zlotu dochodzi indywidualnie , dowolnie wybranymi trasami

– Organizator poleca następujące trasy

• 1 trasa indywidualna : Sowa dla „wspinaczy” – pętla autobusowa linii nr 5, Rzeczka 25 ,transport własny

• 2 trasa : Sowa w obiektywie – z Przełęczy Walimskiej na Wielką Sowę;( dojazd zorganizowany ul. Wysockiego 27 – Firma ROL / Stara Kopalnia )

_ Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK są ubezpieczeni w przypadku opłaconej składki za 2023 rok)

• Uczestników Zlotu obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu.

• Zlot ma charakter imprezy Ogólnopolskiej i ogólnodostępnej po wcześniejszym zgłoszeniu się w ustalonym

terminie .

• Organizator zobowiązany jest do przedstawienia Regulaminu każdemu uczestnikowi Zlotu.

• Uczestnik Zlotu jest zobowiązany stosować się do zaleceń Organizatora i Komandora Zlotu .

• Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkuje usunięciem i skreśleniem z imprezy Uczestnika bez zwrotu poniesionych przez Uczestnika kosztów.

• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora ,Komandora Zlotu

Więcej informacji na: www.pttk.walbrzych.pl

oraz portalu Facebook: PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu

Kontakt do organizatorów:

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej

ul. Rynek 9,

58-300 Wałbrzych

tel. 530862663

tel: 74 6666068

e-mail: biuro@pttk.walbrzych.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close